Сабота, 24 Авг 2019
Висина на минимална плата во бруто износ PDF Печати Е-пошта
Напишано од Елизабета Камчева   
Вторник, 10 Јули 2018 12:23

Врз основа на членот 4 став (20 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15 и 132/17), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Висината на минимална плата во бруто износ на Република Македонија за јули 2018, заклучно до исплатата на платата за март 2019 година изнесува 17.370,00 денари.