Sunday, 21 Jan 2018
www.zfr.org.mk
WELCOME TO THE WEB PAGE OF THE AFO

Dear,

This web page is result of our eforts to offer You, at one place, all the relevant information, initiatives, projects and attempts related to the operating of the Association. Here, you can find all the information, laws and bylaws. We sincerely expect Your remarks, suggestions and comments, all this with an aim of further development and strengthening of the mutual confidence and cooperation. For all the additional information, feel free to contact us on the e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

I hope that the contents of the web page will keep Your atention.

With respect,

Executive director

                                                                                                                                                                                               


 
Нови Правилници за персоналниот данок на доход
There are no translations available.

Во „Службен весник на РМ“ број 197 од 29 декември 2017 година објавени се правилници врз основа на Законот за персоналниот данок на доход и тоа:

  • Правилник за начинот на пресметка и уплата на аконтациите на персоналниот данок на доход, формата и содржината и начинот на доставување и одобрување на електронската пресметка за приход и данок;
  • Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на доход по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;
  • Правилник за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места на зелените пазари;
  • Правилник за формата и содржината на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход.

 
УЈП организира обуки за пријавување и оданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина)
There are no translations available.

УЈП ги информира граѓаните дека од 9 јануари 2018 година отпочнува со реализација на едукативни програми наменети за граѓани на тема: „Пријавување и оданочување на приходи остварени од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот“.

Целото соопштение можете да го прочитате тука

 
Насоки за начинот на постапување, регистрација во новиот систем .....јануари 2018 година
There are no translations available.

 

 

 
Најнови информации
There are no translations available.

 
Работилница: Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2017 година кај буџетите, БК, ЕК, ЈУ, ЈЗУ и ЈП
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија, следејќи ја долгогодишната традиција, календарот на активности како и потребата и барањата за континуирано и меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и зголемување на вештините со задоволство Ве поканува на работилницата на тема: „Изготвување на финансиските извештаи/завршната сметка за 2017 година кај буџетите, буџетските корисници, единките корисници, јавните установи, јавните здравствени установи и јавните претпријатија“ која ќе се одржи во Банско, Република Бугарија, во хотел „Bansko Spa and Holidays“ во периодот од 24 до 27 Јануари 2018 година, хотел „Континентал“ - Скопје на 02 и 03 Февруари 2018 година и хотел „Манастир“ - Берово на 09 и 10 февруари 2018 година

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Порачка за 2018 година

 

НАРАЧАЈ ...

 


Примена на Законот за јавни набавки во пракса - III издание

 

 

 

Цена: 3950 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ... 


Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници

 

 


Цена: 2500 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ...


VNG International