Friday, 24 May 2019
www.zfr.org.mk
WELCOME TO THE WEB PAGE OF THE AFO

Dear,

This web page is result of our eforts to offer You, at one place, all the relevant information, initiatives, projects and attempts related to the operating of the Association. Here, you can find all the information, laws and bylaws. We sincerely expect Your remarks, suggestions and comments, all this with an aim of further development and strengthening of the mutual confidence and cooperation. For all the additional information, feel free to contact us on the e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

I hope that the contents of the web page will keep Your atention.

With respect,

Executive director

                                                                                                                                                                                               


 
Барање понуда
There are no translations available.

 
Најнови информации
There are no translations available.

 
Работилница: „Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот“
There are no translations available.

Следејќи ги потребите за постојана професионална обука и надградба, базирани на барањата од членовите, како и анализата на потребите за обука подготвена од Здружението, ја продоуваме долгогодишната практика на организирање на обуки од областа на внатрешната ревизија. Обуката ќе се одржи во периодот од 5 до 7 Јуни 2019 година во хотел „Манастир“ - Берово. John Lammerding ќе биде експерт - обучувач на работилницата на тема: „Зголемување на вештините и знаењата на внатрешните ревизори во ревизија на клучните процеси во субјектите во јавниот сектор како основен предуслов за обезбедување на законско постапување и давање на поддршка на раководителот на субјектот“

 
Информација за претпополнета Годишна даночна пријава за 2018 година
There are no translations available.

 
Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АПРИЛ 2019
There are no translations available.

Почитувани,

Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец Април 2019 година можете да погледнете во табеларниот преглед (тука)

Во продолжение следуваат законските и подзаконските акти кои што во месец Април 2019 година престануваат да важат (тука)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

 


 

Порачка за 2019 година

 

НАРАЧАЈ ...

 


Примена на Законот за јавни набавки во пракса - III издание

 

 

 

Цена: 3950 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ... 


Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници

 

 


Цена: 2500 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ...


VNG International