Saturday, 21 Sep 2019
www.zfr.org.mk
WELCOME TO THE WEB PAGE OF THE AFO

Dear,

This web page is result of our eforts to offer You, at one place, all the relevant information, initiatives, projects and attempts related to the operating of the Association. Here, you can find all the information, laws and bylaws. We sincerely expect Your remarks, suggestions and comments, all this with an aim of further development and strengthening of the mutual confidence and cooperation. For all the additional information, feel free to contact us on the e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

I hope that the contents of the web page will keep Your atention.

With respect,

Executive director

                                                                                                                                                                                               


 
Работилница за зголемување на знаењата и вештините на вработените од ЕЛС, БК, ЕК, ЈЗУ, ЈУ, ЈП/ЈКП, АД
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија, Ве поканува на работилницата закажана во периодот од 19 до 21 септември 2019 година, во хотел „Дрим“ - Струга, за зголемување на знаењата и вештините на вработените од Единиците на локалната самоуправа, Буџетски корисници, единки корисници, Јавните здравствени установи, Јавните установи, Јавни претпријатија/Јавно комунални претпријатија, Акционерски друштва и други заинтересирани страни.

 

 
Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АВГУСТ 2019
There are no translations available.

Почитувани,

Подетални информации за законските и подзаконските акти донесени во месец АВГУСТ 2019 година можете да погледнете во табеларниот преглед (тука)

Законски и подзаконски акти кои што во месец АВГУСТ 2019 година престануваат да важат (тука)

 
Цени на горивата
There are no translations available.

Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РСМ“ број
ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V)
20.08.2019 66,50 68,50 60,50 171/2019
03.09.2019 67,00 69,00 61,00 180/2019
11.09.2019 66,50 69,00 61,50 186/2019
17.09.2019 67,50 69,50 62,50 190/2019
 
Најнови информации
There are no translations available.

 
Известување - АНАЛИТИКА
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија – Велес на 3 Јуни 2019 година во Хотел „Континентал“ – Скопје, ја одржа Конференцијата за презентација на наодите од истражувањето: „Анализа на реализацијата на општинските буџети“.

Со истражувањето е извршена анализа на реализацијата на буџетите на ЕЛС и тоа Анализа на приходите и Анализа на расходите во 2018 година со компаративна анализа за преходен период.

Ангажираните експерти и учесниците на Конференцијата имаа можност да дискутираат за утврдените состојби, да разменат информации и добри практики, а воедно и да дадат препораки за идно делување.

Целна група на истражувањето беа сите 81 општини. Резултатите од анализата се корисни за општините, градоначалниците, општинските советници и за други заинтересирани корисници, како што се: медиумите, НВОи, бизнис секторот и граѓаните.

Се очекува Анализата да придонесе за креирање на транспарентни и отчетни политики и процеси за носење на одлуки во областа на јавните финансии на локално ниво.

Одржаната Конференција е во рамките на проектот „Анализа на реализацијата на општинските буџети“, кој финансиски е поддржан од шемата за под-грант предвидена во рамки на проектот „Граѓанските организации како еднакви партнери во мониторирање на јавните финансии“ – финансиран од Европската комисија, како дел од програмата Механизми на граѓанското општество и медиуми 2014-2015 година (поддршка на регионалните тематски мрежи на организации на граѓанското општество).

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

 


 

Порачка за 2019 година

 

НАРАЧАЈ ...

 


Примена на Законот за јавни набавки во пракса - III издание

 

 

 

Цена: 3950 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ... 


Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници

 

 


Цена: 2500 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ...


VNG International