Saturday, 01 Oct 2016
www.zfr.org.mk
WELCOME TO THE WEB PAGE OF THE AFO

Dear,

This web page is result of our eforts to offer You, at one place, all the relevant information, initiatives, projects and attempts related to the operating of the Association. Here, you can find all the information, laws and bylaws. We sincerely expect Your remarks, suggestions and comments, all this with an aim of further development and strengthening of the mutual confidence and cooperation. For all the additional information, feel free to contact us on the e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

I hope that the contents of the web page will keep Your atention.

With respect,

Executive director

                                                                                                                                                                                               


 
Работилница: „Процесот на буџретирање во единиците на локалната самоуправа и трезорското работење“
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија, Ве известува дека на 07 и 08 Октомври 2016 година во хотел „Континентал“ - Скопје, ќе се одржи работилница од областа: „Процесот на буџетирање во единиците на локалната самоуправа и трезорското работење“ со посебен осврт на начинот на подготвување на развојните програми, утврдување на надоместоците, донесување на финансискит епланови на буџетскит екорисници финансирани од Буџетот на ЕЛС, вчитување на буџетот, евиденција на преземените обврски и комуникација со трезорот во делот на усогласување на податоците за остварени приходи и реализирани расходи на месечна основа.

 
Најнови информации
There are no translations available.

 
Цени на горивата
There are no translations available.

Период Цена на литар гориво Објавено во „Службен весник на РМ“ бр.
ЕУРОСУПЕР БС - 95 ЕУРОСУПЕР БС - 98 ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д - Е V)
23.08.2016 61,50 63,50 48,00 158/2016
06.09.2016 62,00 64,00 48,00 168/2016
20.09.2016 62,00 63,50 48,00 175/2016
 
Работилница: „Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми“
There are no translations available.

Здружението на финансиски работници на локална самоуправа и јавни претпријатија ја продолжува долгогодишната практика за размена на знаење, вештини и практични искуства и разрешување на дилемите во примената на одредбите на Законот за јавни набавки. За таа цел организира работилница на тема: „Јавните набавки низ призмата на практичното искуство - како до помалку проблеми“ која ќе се одржи во периодот од 29.09 до 01.10.2016 година во хотел „Дрим“ - Струга.

 

 

 
Закони и подзаконски прописи чии што одредби стапуваат во примена во АВГУСТ 2016
There are no translations available.

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

Порачка за 2016 година

 

НАРАЧАЈ ...

 


Примена на Законот за јавни набавки во пракса - III издание

 

 

 

Цена: 3950 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ... 


Прирачник за сметководство на буџетите и буџетските корисници

 

 


Цена: 2500 денари со вклучен ДДВ

НАРАЧАЈ ...